Čo je to antispam?

Antispam je špeciálny softvér určený na identifikovanie nevyžiadaných e-mailových správ. Modernými technológiami dokáže výrazne obmedziť príchod týchto správ formou pravdepodobnostnej metódy, kde si zákazník podľa úrovne podozrenia na spam určí, či nevyžiadané správy vymaže.

 

Antispam techniky sa používajú, aby sa zabránilo spamu email (nevyžiadaných hromadných emailov).

No technika je kompletné riešenie problému spam, a každý z nich kompromisy medzi nesprávne odmietnutie legitímne email (falošné-správnenie odmietať všetkej nevyžiadanej pošty (falošné-správne) a súvisiacich nákladov v času a úsilia.

Antispam techniky môžu byť rozdelené do štyroch väčších kategórií: tie, ktoré si vyžadujú opatrenia, osobami, ktoré sú tie, ktoré možno automatizovať email správcovi, tých, ktoré je možné automatizovať email odosielateľa a ktoré zamestnávajú výskumných pracovníkov a orgánov presadzovania práva.